Program zajęć szkoły rodzenia

Każde spotkanie to 2 godziny zajęć teoretycznych i praktycznych ćwiczeń przygotowujących do porodu.

Spotkanie 1

Ciąża

 • fizjologia ciąży
 • ciało mamy się zmienia
 • życie dziecka w łonie matki
 • kontakt z dzieckiem w łonie matki
 • świat emocji, znaczenie wspierającej roli partnera
 • dieta ciężarnej mamy
 • niezbędne badania w czasie ciąży
 • plan porodu

Spotkanie 2

Przygotowanie do porodu, poród

 • lęk przed porodem
 • okresy i fazy porodu
 • objawy zbliżającego się porodu, kiedy do szpitala?
 • droga do szpitala, procedura przyjęcia na oddział
 • idea porodu aktywnego
 • rola partnera w aktywnym porodzie
 • umiejętność oddychania we wszystkich fazach porodu, usprawnianie mięśniowe, umiejętność relaksu
 • łagodzenia bólu i napięcia w I okresie porodu: pozycje wertykalne, masaż, oddech, wydawanie dźwięków, relaksacja, poród w wodzie
 • aktywność podczas II okresu porodu – pozycje, umiejętność prawidłowego parcia
 • III i IV okres porodu

Spotkanie 3

Wspomaganie porodu

 • przygotowanie krocza i szyjki macicy do porodu
 • prawa kobiety rodzącej
 • zabiegi towarzyszące narodzinom: lewatywa, golenie, nacięcie krocza – cel i wskazania do wykonania
 • wspomaganie porodu
 • poród wspierany farmakologicznie
 • cięcie cesarskie
 • znieczulenie
 • połóg na oddziale

Spotkanie 4

Pierwsze chwile razem

 • ocena stanu noworodka po porodzie
 • postępowanie z dzieckiem na sali porodowej
 • skóra do skóry – rola pierwszego kontaktu oraz znaczenie wczesnego przystawienia do piersi
 • opieka w oddziale poporodowym
 • szczepienia, zabiegi i badania wykonywane w oddziale
 • znaczenie kontaktu fizycznego rodziców z dzieckiem
 • budowanie więzi emocjonalnej, rola ojca w rozwoju dziecka
 • stany przejściowe u noworodka: fizjologiczny spadek masy ciała, żółtaczka fizjologiczna, stolce przejściowe
 • szczepienia
 • co mówi niemowlę, gdy płacze?
 • powody do niepokoju
 • czy moje dziecko ma kolkę?
 • czy moje dziecko ulewa?
 • czy moje dziecko ma zaparcie?
 • czy moje dziecko ma biegunkę?
 • czy moje dziecko ma alergię pokarmową?
 • gdy maleństwo jest chore
 • niepokojące objawy – kiedy trzeba zwrócić się o pomoc?
 • jak i kiedy wprowadzać nowe pokarmy?- zasady rozszerzania jadłospisu dziecka
 • masaż niemowlęcy

Pierwsza pomoc

Spotkanie 5

Pierwsze dni w domu

 • sprawy urzędowe do załatwienia po porodzie
 • niezbędnik na pierwsze dni
 • bezpieczny pokój i otoczenie dziecka
 • prawidłowe trzymanie i noszenie dziecka
 • przewijanie, ubieranie
 • kąpiel, pielęgnacja
 • pielęgnacja kikuta
 • wizyta patronażowa

Spotkanie 6

Połóg

 • charakterystyka okresu połogu
 • syndrom baby blues
 • pierwsze godziny po porodzie
 • zasady pielęgnacji i higieny
 • powody do niepokoju
 • powrót do aktywności seksualnej
 • ćwiczenia w połogu

Spotkanie 7

Karmienie

 • znaczenie karmienia piersią dla więzi między matką a dzieckiem
 • dlaczego warto karmić piersią ?- rola naturalnego pokarmu dla zdrowia
  dziecka i matki
 • fizjologia procesu wytwarzania pokarmu
 • przeciwwskazania do karmienia piersią ze strony matki i dziecka
 • sztuka karmienia piersią- jak postępować, aby był pokarm
 • najwygodniejsze pozycje do karmienia – ćwiczenia
 • czy moje dziecko się najada?- monitorowanie przebiegu karmienia
 • kiedy odciągać pokarm? Odciąganie i przechowywanie mleka kobiecego
 • jak podawać odciągnięty pokarm dziecku? -pomocne akcesoria w karmieniu piersią
 • karmienie mieszane
 • prawidłowa dieta karmiącej mamy
 • wybrane problemy w laktacji: płaskie brodawki, bolesne brodawki, nawał- jak postępować?
 • co robić, gdy dojdzie do obrzęku, zastoju, zatkania przewodu mlecznego, zapalenia?
 • jak postępować, gdy moje dziecko: źle chwyta pierś, słabo ssie, ma żółtaczkę, nie chce ssać?
 • co robić, gdy mam za mało pokarmu?
 • jak zakończyć karmienie?

Spotkanie 8

Spotkanie z psychologiem

 • czym jest przywiązanie i jaka jest jego rola w rozwoju dziecka
 • temperament u dziecka i związane z nim wyzwania rodzicielskie
 • „baby brain” i jego psychologiczna funkcja
 • narodziny matki i ojca: początki rodzicielstwa, zmiany w relacji partnerskiej, nowa faza rozwoju rodziny
 • możliwe trudne emocje w początkach rodzicielstwa i radzenie sobie z nimi
 • wyobrażenie o rodzicielstwie i radzenie sobie z oczekiwaniami społecznymi
 • rola wsparcia dla młodych rodziców po narodzinach dziecka

Spotkanie 9

Nauka bezpiecznego noszenia dziecka w chuście

Na warsztatach poznacie

 • wiązania przeznaczone dla dzieci od pierwszych chwil życia.
 • poćwiczycie najpierw na specjalnych lalkach (Renatte Puppenstube ClauWi) a następnie będziecie motać swoje dziecko pod okiem doradcy.
 • dowiecie się jaką chustę wybrać na początek,
 • jak ubierać siebie i dziecko do chusty
 • Na warsztatach będziecie mogli też zobaczyć i pomotać w rożne rodzaje chust.
Skip to content